Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów

 

Administratorem Danych Osobowych jest: FIRMA HANDLOWA DAMASSA Anna Jurgiel 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: annajurgiel@wp.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej RODO) oraz w celu:

a) Przesyłania newslettera – zgodnie z art. 6 lit. a RODO,

b) Udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy zgodnie z art. 6 lit a RODO,

c) zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,

d) wykonywania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na: przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą:

a) Poczta Polska, 

b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 

c) przedsiębiorstwa kurierskie,

d) w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzać przedsiębiorstwa kurierskie zapewniające realizację zamówienie w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi:

a) w przypadku zarejestrowanego klienta sklepu internetowego, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania, 

b) w przypadku złożenia zamówienia dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura

Podanie Państwa danych osobowych jest: dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy lub przekazania zamówionej informacji, a w przypadku wystawienia faktury, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje : brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia faktury.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych : zbierana jest wyłącznie w przypadku usługi newslettera albo w celach kontaktowych.

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu : Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w tym zakresie.

Dodatkowo informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.